Meldings- & mutatieformulieren

Aanvraag - voorlopige dekking motorvoertuig

Melding - doorlopende SEPA-machtiging

Melding - geboorte

Melding - intermediairswijziging

Melding - mutatie

Melding - naverrekenen

Melding - overlijden

Melding - UBO (25%) Verklaring

Melding - uniforme verbouwingsspecificatie

Melding - upload betanden

Melding - werkgeversverklaring